Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
  
Информация съгласно ЗПУПС (Закон за платежните услуги и платежните системи)

Алианц Банк България в съответствие с новото законодателство относно платежните услуги

Уважаеми клиенти,

Информираме ви, че от 01 ноември 2009 г. е в сила новият Закон за платежните услуги и платежните системи и новата Наредба №3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, с които се въвеждат директивите на Европейския Парламент и на Съвета в областта на платежните услуги.

В тази връзка, считано от 1 ноември 2009 г., Алианц Банк България АД ще прилага нови Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически и юридически лица и Рамкови договори, подробно регламентиращи условията по предоставянето на платежни услуги, в т.ч. услугите по откриване, водене и закриване на банкови сметки, издаване на банкови карти и ползване на услугата Allianz E-bank.

Новите рамкови договори са изготвени в пълно съответствие с европейските правни норми и добрата банкова практика и осигуряват най-високо ниво на информираност на клиентите, ефективност и сигурност на плащанията и качество на обслужването по всички предлагани от банката платежни услуги.

Алианц Банк България АД Ви информира, че от 1 февруари 2010 г. влиза в сила и нова Тарифа за лихви такси и комисиони на физически и юридически лица.

За настоящите клиенти на банката Общите условия, новите рамкови договори и новата Тарифа за лихви такси и комисиони влизат в сила, считано от 01.02.2010 г. При несъгласие с условията на новите рамкови договори, Общите условия и с новата Тарифа на Банката, всеки от настоящите клиенти има право, до изтичане на посоченият по-горе срок, да прекрати едностранно договорните си отношения с банката, уреждащи предоставянето на платежни услуги. За настоящи клиенти, които в срок до 01.02.2010 г. писмено не са заявили пред Банката, че желаят да прекратят договорите за обслужване на разплащателна сметка се счита, че са приели новите Общи условия и новата Тарифа.

За нови клиенти и новорегистрирани сметки Общите условия и новите рамкови договори влизат в сила от 26.11.2009г., като клиентите ще изразяват съгласието си с тях с полагане на подпис както върху общите условия, така и върху рамковият договор за ползване избраният банков продукт.

Промени в лихвените проценти, които са неразделна част от Тарифата, се прилагат незабавно от дата на публикуването на новата Тарифа или от датата указана в раздел „Лихви по сметки”.

 

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Новини
10.4.2014 г.
50% отстъпка от годишната такса за безконтактни карти от Алианц Банк
> още...
7.4.2014 г.
Плати с карти Visa и се наслади на FIFA
> още...
31.3.2014 г.
Уведомление до клиентите на Алианц Банк България за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони
> още...
13.3.2014 г.
Електронни извлечения – нова услуга от Алианц Банк България
> още...
5.3.2014 г.
5.55% годишна лихва за кредит Автомобил от Алианц Банк България
> още...
>Архив новини
Вижте също