Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
  
Интернет банкиране

НОВО! Allianz E-bank Ви дава възможността да заплатите, без допълнителни такси за физически лица и с такса за вътрешнобанков превод за юридически лица, всички Ваши месечни задължения за:
 • мобилни телефони
 • стационарни телефони
 • електроенергия
 • интернет услуги
 • кабелна и сателитна ТВ
 • топлинна енергия
 • сигнално - охранителни услуги
 • природен газ
 • студена вода
НОВО! Allianz E-bank Ви дава възможност да получите детайлна информация за състоянието на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България. Вие можете да проверите по всяко време:
 • текущото състояние на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България
 • да следите всяко едно движение по вашата осигурителна партида
 • да извършите проверка по липсващи вноски
 • да довнасяте допълнително средства по вашия доброволен фонд (при сключен договор за допълнителни вноски)
 • да получите информация за стойността на един дял към момента на справката
>Анимирано ръководство за Интернет банкиране

В съвременния забързан свят липсата на достатъчно време продължава да бъде един от основните проблеми, с които се бори всеки човек. Добрата новина е, че за една важна част от ежедневните ви ангажименти - финансовите, съществува начин за оптимизиране.

Какво е Allianz E-bank?
Allianz E-bank е системата за интернет банкиране на Алианц Банк България.

Бързи връзки към Allianz E-bank
>Функционалности
>Сигурност
>Удостоверяване с token устройство и еднократен код
>Как да се регистрирам
>  Какво ми спестява Allianz E-bank –време ипари
>Спечели пари в Allianz E-bank
>Контакти с Банката

Как да се регистрирам за ползване на Allianz E-bank?
Регистрането в системата е изключително лесно и бързо. Научете повече зарегистриране в Allianz E-bank.

Какви възможности и услуги ми предоставя Allianz E-bank?

Non-stop банкиране
С Allianz E-bank можете да банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без да се съобразявате с работното време на обслужващия ви банков офис.

Единна сметка
Можете да използвате една сметка за опериране в интернет, банков офис, за дебитна карта, за плащане на вноски по кредит, както и за плащане на ваши застраховки към Алианц България.

Бързина в реално време
Всяка една банкова операция в Allianz E-bank се отразява моментално в счетоводната система на Банката. Върешнобанковите преводи се изпъляват веднага в рамките на счетоводния ден. Междубанковите преводи се изпълняват в срокове зависещи от използваната платежна система.

Справочна информация
 • ежедневни и периодични извлечения и справки за всички ваши сметки
 • моментно състояние и извлечение по всяка ваша кредитна карта
 • погасителен план по кредит
 • централни и търговски валутни курсове на Алианц Банк България.
 • възможност за експортиране на желаната справочна информация в различни формати /TXT, XML, Excel, Excel 97, SWIFT MT940/, както и разпечатването й.
Извършване на преводи
 • банкови преводи в лева и валута в реално време
 • преводи за обслужване на вашите кредити и кредитни карти
 • масови плащания
 • преводи към бюджета за плащане на данъци, осигуровки, мита, други задължения
 • безкасова покупко-продажба на валута с възможност за договаряне на преференциални курсове
 • нареждане на преводи в страната и чужбина днес, с възможност за извършване на плащането на посочена бъдеща дата
 • искане за незабавно инкасо (директен дебит) и обработване на получени искания за незабавно инкасо
 • попълване на съпътстващи преводите документи в електронен вариант – статистическа форма 100 000, декларация НОИ, декларация ЗМИП
Доходност в Интернет
С иновативния продукт Online Спестовна сметка можете да реализирате висока доходност от вашите налични парични средства.
Online Спестовна сметка се открива и управлява единствено в Allianz E-bank.
За повече информация, моля вижте параметрите на продуктаOnline Спестовна сметка.

Плащане на вноски по застраховки към Алианц България
С Allianz E-bank имате възможност да следите по всяко време вашите дължими вноски по застраховки към Алианц България.
Разберете как само с 3 клика на мишката в Allianz E-bank можете да платите дължимавноска по застраховка към Алианц България.

Удобства
 • възможност за oнлайн подписване на електронен договор чрез електронен сертификат или Квалифициран електронен подпис
 • използване на едно потребителско име и парола в Allianz E-bank, независимо към колко клиенти имате предоставени права за достъп
 • възможност да предоставяте на други лица достъп до вашите сметки, като предварително определяте за всяко лице съответните права на достъп.
Allianz E-bank пести време, но как?
Всеки човек често се замисля колко време губи за нещо, което вероятно може да се направи по-бързо и лесно
Вижте какAllianz E-bank помага да оптимизирате времето си.

Как Allianz E-bank намалява месечните разходи?
Пресмятали ли сте някога колко средства отделяте за плащане на банкови такси при посещаване на банкова локация всеки месец?
Ще останете изненадани от статистиката, сравняваща месечните разходи при банкиране в клон и банкиране чрез Allianz E-bank.
Научете повече запестенето на средства с Allianz E-bank.

Каква сигурност предоставя Allianz E-bank за моите средства?
При банкиране с Allianz E-bank се използва 128-bit SSL криптиране /криптиран https протокол/ на информацията, с което се защитава обмяната на данни между клиента и Алианц Банк България.
Можете да научите повече за средствата за защита на данните при разплащания в Интернет откаталог Електронна сигурност (PDF, 258 KB).
Достъп до Allianz E-bank можете да осъществите:
 • с потребителско име и парола, ако желаете да извършвате само справки и съставяне на документи;
 • с потребителско име, парола и електронен сертификат или token устройство при заявено желание за извършване на преводи.
За подписване на преводи в Allianz E-bank можете да използвате:
 • безплатен електронен сертификат, издаден от Алианц Банк България;
 • квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на удостоверителни услуги. За повече информация относно предимствата на УЕП и откъде може да бъде закупен, моля вижтеинформация за УЕП.
 • token устройство - хардуерно устройство, чрез което се генерира еднократен код, използван за удостоверяване в Алианц E-bank.Научете повече за token устройствата, предлагани от Алианц Банк България.
Няколко важни документа за промяна на вече създадена регистрация в Allianz E-bank

pdfИскане за регистрация в Allianz E-bank - този формуляр се попълва при:
 • промяна на номера на сметки;
 • промяна на данни за лица с право на достъп до сметките;
 • промяна на права за опериране със сметки;
 • заявяване на право за извършване на преводи в Allianz E-bank (ако при първоначалната регистрация е заявено само право за справки).
pdfМолба за промени в Allianz E-bank - документа се попълва в следните случаи:
 • забравено потребителско име;
 • забравена парола;
 • отблокиране на потребител;
 • искане за отнемане на достъп;
 • искане за спиране на известяване по e-mail при достъп до Allianz E-bank от IP адрес, различен от последно използвания.
Искане за отмяна на нареден превод в Allianz E-bank – при желание за спиране изпълнението на извършен междубанков превод в системата за интернет банкиране
След като попълните даден документ, следва задължително да го предоставите за идентифициране и изпълнение в удобна за васлокация на Алианц Банк България.За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на Алианц Банк България
 

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Новини
10.4.2014 г.
50% отстъпка от годишната такса за безконтактни карти от Алианц Банк
> още...
7.4.2014 г.
Плати с карти Visa и се наслади на FIFA
> още...
31.3.2014 г.
Уведомление до клиентите на Алианц Банк България за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони
> още...
13.3.2014 г.
Електронни извлечения – нова услуга от Алианц Банк България
> още...
5.3.2014 г.
5.55% годишна лихва за кредит Автомобил от Алианц Банк България
> още...
>Архив новини
Вижте също