Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
  
Ипотечен бизнес кредит

Ипотечният бизнес кредит на Алианц Банк България е предназначен за закупуване и / или ремонт на съществуващи офисни / административни и търговски площи. Банката кредитира преимуществено работещи фирми с бизнес история и опит (минимум 1 година), чиято основна дейност е свързана с целта на инвестицията.

Предимства
  • по дълъг срок на погасяване на кредита;
  • по-благоприятни условия за фирмата при директна покупка на недвижимия имот (възможност за възстановяване на ДДС, признаване на амортизацията като разход и др.);
  • закупуваното недвижимо имущество служи за обезпечение по сделката;
  • опростени прогнозни годишни парични потоци за целия период и прогнозни баланси и ОПР само за първите три години от срока на кредита.
Кредитополучатели
Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите, дефинирани в Закона за МСП.

Цел на кредита
За покупка, ремонт и довършителни работи на офисни и търговски площи.

Размер на кредита
До 250 000 евро или 500 000 лева, до 70% от оценката на пазарната стойност на закупувания и ипотекиран недвижим имот, определена от лицензиран оценител на банката.

Срок на кредита
До 15 години.

Гратисен период
До 12 месеца.

Годишна лихва
Атрактивен и конкурентен лихвен процент
По-нисък лихвен процент през гратисния период

Обезпечение
Закупеният и/или ремонтиран с кредита имот, както и всеки друг приемлив за банката.

Вижте други програми за финансиране на МСП:
> Кредит Инвестиции

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на Алианц Банк България
 

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Вижте също