Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
  
Кредит Инвестиции

Предлагаме Ви кредитен продукт, предназначен за инвестиционни проекти, свързани с производствената, складовата и търговската дейност на Вашата фирма. Средствата могат да бъдат използвани за закупуване на офисни площи, оборудване, технологични съоръжения, машини, транспортни средства и др.

Предимства
  • По-дълъг гратисен период;
  • Финансиране 100 % /сто процента/ от инвестицията без ДДС;
  • Без ограничение за самоучастие;
  • Опростени прогнозни годишни парични потоци за целия период и прогнозни баланси и ОПР само за първите 3 години от срока на кредита.
Кредитополучатели
Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите, дефинирани в Закона за МСП.

Цел на кредита
Инвестиционни проекти, реализирани на територията на Република България.

Размер на кредита
Максимум до 250 000 евро или 500 000 лева. Финансиране до 100 % от инвестицията без ДДС, без ограничение за самоучастие.

Срок на кредита
За недвижими активи: До 10 год.

Гратисен период
Съобразно сроковете на реализация на инвестицията, но не повече от 18 месеца.

Годишна лихва
Атрактивен и конкурентен лихвен процент.

Обезпечение
  • Материални активи /сгради, земи, машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др./;
  • Нематериални активи /вземания, търговски марки и др./.
Вижте други програми за финансиране на МСП:
> Ипотечен бизнес кредит

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на Алианц Банк България
 

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Вижте също