Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
  
Кредит Живот

На клиенти на ЗАД "Алианц България Живот" банката предоставя краткосрочен заем срещу залог назастрахователна полица "Живот".

Предимства
 • евтина и бърза услуга;
 • без други обезпечения, ипотеки и нотариални заверки;
 • без комисиони и такси.
Размер
До 75% от откупната стойност по застраховката, изчислена на база резерв към момента на определяне на кредитния лимит при:
 • Минимален размер - 500 лева или равностойността им в чуждестранна валута;
 • Максимален размер - 50 000 лева или равностойността им в чуждестранна валута.
Срок
До 1 година.

Вид на кредита
 • Обикновен кредит: еднократно изплащане на падежа (главница заедно с лихвите)
 • Овърдрафт по разплащателна сметка: лихвите са платими ежемесечно
Годишна лихва
 • За обикновен кредит:
  При ежемесечно плащане на лихвата за кредити в EUR/USD/BGN - БЛП + 2,50%
  При плащане на лихвата с главницата за кредити в EUR/USD/BGN - БЛП + 3,50%
  БЛП в момента е 7,9% в евро и долари и 8,9%в лева.
 • За овърдрафт БЛП + 3,50%
Документи
 • искане за отпускане на кредит;
 • договор за кредит.
Обезпечение
Залог върхузастрахователна полица "Живот".За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на Алианц Банк България
 

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Вижте също
Вижте също