Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
Кредити за Юридически лица
Кредити за финансиране проекти по Програма за развитие на селските райони, гарантирани от "Национален гаранционен фонд" ЕАД
"Алианц Банк България" АД и "Национален гаранционен фонд" ЕАД (НГФ) имат сключен договор за "Осъществяване на дейността по изпълнение на гаранционна схема за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР)".
Кредитиране по инициатива JEREMIE
Алианц Банк България АД и Европейски Инвестиционен Фонд имат сключено споразумение по инициатива JEREMIE за кредитиране в размер на 30 млн. евро
Кредити за земеделски производители и търговци на зърно
Открийте кредита, подходящ за Вашите нужди.
Кредити по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика"
Алианц Банк България е една от шестте банки, които получиха ресурс от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика"
Стандартни кредити
Нови бързи кредити от Алианц Банк Българияs
Кредити за МСП
Предлагаме Ви две програми за финансиране на МСП
Оборотни кредити
Алианц Банк България предлага разнообразни кредити за оборотно финансиране
Инвестиционни кредити
Банката предлага разнообразни възможности за финансиране на инвестиционни проекти
Кредит Автомобил
Кредитът е предназначен за закупуване на различни видове МПС.
Кредит Живот
На клиенти на ЗАД "Алианц България Живот" банката предоставя краткосрочен заем

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Вижте също