Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
  
Кредит Овърдрафт

Алианц Банк България Ви предоставя възможност за краткосрочен заем (овърдрафт), обезпечен с Вашите бъдещи доходи.

Предимства
  • Разполагате с допълнителни средства по международна дебитна карта по всяко време;
  • Ползвате до 5 000 лв. овърдрафт;
  • Вие избирате по каква международна карта да получите средствата по овърдрафта - Maestro или VISA Electron;
  • Без такси и комисиони за обслужване на овърдрафта;
Размер
До 5 000 лв., максимум два пъти размера на Вашето нетно трудово възнаграждение.

Срок
До 1 година.

Валута
Овърдрафтът се отпуска и погасява в лева.

Обезпечение
За обезпечение на овърдрафта могат да послужат Вашите бъдещи доходи от работна заплата, хонорари и наеми.

Такса за предварително проучване – 25 лева.

Лихвени проценти
БЛП плюс надбавка в размер от 6 пункта.
БЛП за лева 8,9%

Документи
  • Искане за ползване на овърдрафт
  • Договор за превеждане на трудови и други възнаграждения
Овърдрафт можете да ползвате и срещу залог на парични средства в Алианц Банк България при изключително изгодни условия : БЛП +2%.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на Алианц Банк България
 

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Новини
10.4.2014 г.
50% отстъпка от годишната такса за безконтактни карти от Алианц Банк
> още...
7.4.2014 г.
Плати с карти Visa и се наслади на FIFA
> още...
31.3.2014 г.
Уведомление до клиентите на Алианц Банк България за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони
> още...
13.3.2014 г.
Електронни извлечения – нова услуга от Алианц Банк България
> още...
5.3.2014 г.
5.55% годишна лихва за кредит Автомобил от Алианц Банк България
> още...
>Архив новини
Вижте също