Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
  
SMS Известяване

С новата услуга на "Алианц Банк България" получавате SMS съобщение на посочен мобилен телефонен номер за всяка извършена от Вас операция с разплащателна сметка, кредитна, дебитна, спестовна карта и всички типове срочни депозити.

Получавате SMS до 10 мин. след извършване на следните транзакции:
 • вноска/теглене от разплащателна сметка, кредитна, дебитна и спестовна карта;
 • получен/нареден касов или безналичен превод от разплащателна сметка;
 • теглене от банкомат;
 • плащане от банкомат на сметки;
 • теглене на ПОС в банка;
 • плащане на ПОС при търговец;
 • плащане по Интернет;
 • теглене/вноска по срочен депозит;
 • вноски по кредити и кредитни карти.
Всяко съобщение съдържа детайлна информация за осъществената транзакция:
 • Сметка с която е извършена операцията;
 • Сума и валута;
 • Контрагент;
 • Резултат от операцията;
 • Разполагаема сума по сметката, след реализиране на транзакцията.
За да ползвате услуга на "Алианц Банк България" трябва да разполагате с издадена от "Алианц Банк България" карта, открита в банката разплащателна сметка или срочен депозит. В случай, че не разполагате с банкова карта, запознайте се с посочените картови продукти:
 • Международна дебитна карта Maestro;
 • Международна дебитна карта VISA Electron;
 • Международни кредитни карти MasterCard;
 • Международни кредитни карти VISA;
 • Спестовна карта VISA;
Изтеглете Искане за ползване на услугата (pdf, 107 kb) и го подайте в някой от офисите на "Алианц Банк България". В Искането посочвате номера на банковата сметка, GSM номер, на който да получавате съобщенията, лимити за известяване, за които да бъде активна услугата и брой съобщения, за които ще предплатите.

Цената на всяко генерирано известие е в зависимост от предплатения брой съобщения:
 • 50 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 6.00 лева;
 • 150 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 18.00 лева;
 • 500 броя съобщения с единична цена 0.10 лева - обща стойност 50.00 лева;
За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на Алианц Банк България

За блокиране на карти, моля незабавно позвънете на телефон:
0800 13 014 – денонощно


>support@bank.allianz.bg
 

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Новини
10.4.2014 г.
50% отстъпка от годишната такса за безконтактни карти от Алианц Банк
> още...
7.4.2014 г.
Плати с карти Visa и се наслади на FIFA
> още...
31.3.2014 г.
Уведомление до клиентите на Алианц Банк България за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони
> още...
13.3.2014 г.
Електронни извлечения – нова услуга от Алианц Банк България
> още...
5.3.2014 г.
5.55% годишна лихва за кредит Автомобил от Алианц Банк България
> още...
>Архив новини
Вижте също